Privat og cookie-politik

(Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger)
Ved besøg på en af StrikkeCamps hjemmeside accepterer du nedenstående privatlivspolitik.
Under den samlede benævnelse StrikkeCamp, er virksomhederne i dette link omfattet.
Oversigt
1. Generelt
2. Cookies
2.1 Hvad er cookies
2.2 Hvad bruger vi cookies til
2.3 Hvor længe opbevarer vi cookies
2.4 Hvordan undgår du cookies
2.5 Tredjepartscookies
2.6 Cookies fra gemius/trafikmålinger
3. Personoplysninger
3.1 Hvad er personoplysninger
3.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger
3.3 Hvad bruger vi personoplysninger til
3.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger
3.5 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger
3.6 GDPR (EU lov om beskyttelse og behandling af privat data)
4. Kontakt
1. Generelt
Når du klikker dig ind på hjemmesiden indsamler StrikkeCamp oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
StrikkeCamp indsamler oplysninger om dig på to måder:
-Ved brug af cookies
-Ved at du selv afgiver oplysninger
2. Cookies
2.1. Hvad er cookies?
Første gang du besøger en af StrikkeCamps hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer. Det er fx en cookie der gør, at du ikke behøver at logge ind på et site, som fx sweetdeal.dk, hver gang du kommer på besøg.
2.2 Hvad bruger vi cookies til?
Cookies er med til at fortælle StrikkeCamp om dit besøg.
For at fastlægge, hvem der besøger StrikkeCamps hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange artikler du læser, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke annoncer du ser osv. På den måde kan vi sikre os, at du ikke kun ser de samme bannerreklamer igen og igen, og samtidig tilstræbes det, at du ser reklamer, som kan finde interesse for dig. Ydermere bruger vi informationerne til at dokumentere og klarlægge værdien af annonceindrykninger over for vores annoncører.
Disse cookies kaldes førsteparts-cookies og sættes af StrikkeCamp.
2.3. Hvor længe opbevarer vi cookies?
De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varieret antal måneder fra sidste gang du var inde på en af StrikkeCamps hjemmeside. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan læse nedenstående om hvordan du kan slette disse cookies.
2.4 Hvordan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser
Vi gør opmærksom på, at vejledningen er opstillet for langt de fleste browsere, men enkelte er ikke nævnt.
Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter “cookies”.
2.5 Cookies fra vores samarbejdspartnere
StrikkeCamp har også en række samarbejdspartnere som sætter cookies – såkaldte tredjeparts-cookies.
Det kan være vores annoncører, mediebureauer, annoncenetværk og andre tjenester (fx Facebook, AddThis), som sætter disse cookies.
Formålet med disse cookies er, at sikre levering af målrettede online-annoncer, samt gøre det muligt at logge ind og dele fx artikler på de pågældende samarbejdspartneres hjemmesider. Ved spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende sættes der cookies med det formål, at registrere din besvarelse og derfor undgå at du får samme spørgeskema igen.
2.6 Cookies fra Google (trafikmålinger)
StrikkeCamp benytter cookies fra Google. Målingerne udføres under nøje iagttagelse af den persondataretlige regulering
Formålet med disse cookies er, at danne statistisk information om hele internetbruger-gruppen, der gør det muligt at bestemme f.eks. hvilke hjemmesider der er mest populære i de forskellige demografiske grupper (f.eks. blandt kvinder og mænd). Oplysningerne præsenteres kun til andre personer eller virksomheder i samlet form.
Oplysningerne videregives til tredjeparter via Google Oplysninger videregives også til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.
Du kan fravælge at indgå i Google målingen her
3. Personoplysninger
3.1 Hvad er personoplysninger?
StrikkeCamp beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du køber tjenester på en hjemmeside eller tilmelder dig nyhedsbreve, konkurrencer m.v. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail, køn og alder, men kan også være oplysninger om interesser, kendskab til internettet osv. I forbindelse med køb eller tilmelding til en service er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med køb eller tilmelding til en service er frivilligt.
3.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Når du køber tjenester på en hjemmeside har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Derefter kan oplysningerne arkiveres. Tre år efter arkivering slettes alle persondata hos StrikkeCamp.
Tilmelder du dig nyhedsbreve og konkurrencer m.v., gemmes dine oplysninger højst tre år efter tjenesten er afmeldt.
3.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger vi indsamler om dig, bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover i StrikkeCamp for at få større kendskab til dig. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.
Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Husk at enhver oplysning du afgiver – inklusiv personlig identificerbar information – i et offentligt forum som for eksempel en online-debat, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med StrikkeCamp at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

3.4. Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.
Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.  Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
3.5. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

3.6. GDPR – sådan behandler StrikkeCamp din personlige oplysninger

Personoplysninger
StrikkeCamp behandler oplysninger, der kan bruges til at identificere bestemte fysiske personer nemlig vores kunder. StrikkeCamp anvender almindelige oplysninger i form af identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og mail). Vi anvender og registrere ikke følsomme personoplysninger

Saglige formål
Vi indsamler og opbevarer personoplysninger til køb, salg og levering af varer, samt markedsføring:
Køb salg og levering af produkter:
Kundekartotek (navn, adresse, mail, telefonnummer) (webshop)
Kundekartotek (navn, adresse, mail, telefonnummer) (bogholderisoftware).
Aftale med pakkefirma, som bruger adresse, mail og telefonnr. levering af produkter (formidling af forsendelser)
Markedsføring:
Udsendelse af nyhedsbreve (navn og mail). Alle nyhedsbreve har link til øjeblikkelig frameldelse.

Minimering af data
Vi bruger kun de personoplysninger, som er nødvendige

Nye formål
StrikkeCamp bruger ikke oplysningerne til andet end det de er indsamlet til.

Lovlig behandling af personoplysninger
Da alle StrikkeCamps personoplysninger er leveret af kunderne selv, vi har samtykke fra den registrerede til at opbevare og bruge oplysningerne.

Opdatering
StrikkeCamp opdaterer kun kundeoplysninger i det omfang, kunden beder om det.

Sletning
StrikkeCamp sletter personoplysninger, hvis kunden beder om det.
Hvis StrikkeCamp ophører vil alle personoplysninger blive slettet.

Videregivelse af personoplysninger
StrikkeCamp videregiver ikke oplysninger om vores kunder undtagen til vores databehandlere.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande
StrikkeCamp overfører ikke personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande.

Kontaktoplysninger
StrikkeCamp,
Nordrupvej 58, 4100 Ringsted,
Danmark.
Telefon:+ 45 2072 2835 og fastnet + 45 5764 0500.
E-mail: info@strikkecamp.dk
StrikkeCamps kontaktoplysninger er synlige på brevpapir, hjemmeside, webshop, Facebook og Instagram samt visitkort og diverse foldere.

Oplysningspligt
Herover ligger StrikkeCamps kontaktoplysninger, vores formål med indsamling af personoplysninger og retsgrundlaget, og information om StrikkeCamps samarbejdspartnere (databehandlere). Typer af indsamlede oplysninger er også oplyst.

Oplysninger indhentet fra andre
StrikkeCamp indhenter ikke oplysninger om vores kunder fra andre, vi har kun de personoplysninger, som kunderne selv har levet, og som er nødvendig for køb, salg og levering af varer.

Retten til at se egne oplysninger
Vores kunder kan til enhver tid få udleveret de oplysninger, de selv har givet os.

Rettelse, sletning og blokering af oplysninger
Vores kunder kan til enhver tid få rettet eller slettet deres personoplysninger.

Indsigelse
Vores kunder kan til en hver tid gøre indsigelse mod vores behandling af deres personoplysninger. Det vil gøre det svært for StrikkeCamp at levere varer til dem fremover, men kunden er så velkommen til selv hente varer på vores adresse.

Dataportabilitet
Vi vil gerne give kunderne mulighed for at få overført deres personoplysninger til en anden virksomhed. Vi skal med glæde sende dem en struktureret liste over de personoplysninger vi har, dvs. navn, adresse, mail og telefonnummer.

Procedure for beskyttelse af data
StrikkeCamp har ingen data på egne servere eller computere. Alle data beror hos vores samarbejdspartnere (databehandlere)

Databeskyttelsesrådgiver DPO
Vi har ikke udpeget en Databeskyttelsesrådgiver, da StrikkeCamp ingen data har på egne servere eller computere. Alle data beror hos vores samarbejdspartnere (databehandlere)

Cookies
Se punkt 2 om cookies og deres formål. Der indhentes tillades til placering af cookies på hjemmesidebrugernes udstyr.

PA
Dataansvarlig
23.5.2018

4. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos StrikkeCamp, skal du rette henvendelse på Telefon: 5764 0500 . Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.
Med venlig hilsen

StrikkeCamp
Nordrupvej 58, 4100 Ringsted
Telefon: 5764 0500
Mobil: 2072 2835
E-mail: info@strikkecamp.dk

Sidst opdateret 24.05.2018

Who we are

Our website address is: https://strikkecamp.dk.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements